בת שלוש:אמא, גם היום אקבל זריקה?"

בת שלוש:אמא, גם היום אקבל זריקה?"