Systemic sclerosis (טרשת מערכתית) או סקלרודרמה

פיברומיאלגיה ועוד

Systemic sclerosis (טרשת מערכתית) או סקלרודרמה
טרשת מערכתית (SSc) הינה מחלה כרונית סיסטמית המאופיינת בשלושה מרכיבים ראשיים...
פיברומיאלגיה על קצה המזלג – עבר, הווה ועתיד
מהי בעצם תסמונת הפיברומיאלגיה - חידושים מהשנים האחרונות.
תסמונת הפיברומיאלגיה היא מצב המתאפיין בראש ובראשונה בנוכחות של כאב כרוני ומפושט במערכת השרירים והשלד.